Over DAKkan

Het DAKkan festival is een tweejaarlijks evenement op de daken van Antwerpen.

DAKkan ging in 2018 van start, op initiatief van het EcoHuis Antwerpen. Met 13 deelnemende daken en 3.000 bezoekers was de eerste editie al meteen een succes. In 2020 bereikte de tweede editie, vanaf dan een organisatie van de dienst cultuur, zo'n 5.900 bezoekers, op 42 daken. In 2022 genoten meer dan 6.500 bezoekers van het cultureel aanbod en de groendaken, op meer dan 60 daken.

Waarom DAKkan?

 

Antwerpen telt 3.000 voetbalvelden of 1,5 miljoen vierkante meter aan platte daken, waarvan er weinig benut zijn. In tijden van klimaatopwarming bieden ze nieuwe opportuniteiten. Ook tijdens de coronacrisis ontdekten heel wat Antwerpenaars de meerwaarde van hun groene buitenruimte. Wereldwijd gaan steden aan de slag met hun daken omdat ze bijdragen tot klimaatrobuustheid (vergroening, wateropvang, alternatieve energie of voedselproductie), of omdat ze nieuwe kwalitatieve publieke ruimte bieden aan de toenemende bevolking.

DAKkan is een cultureel programma, maar legt voortdurend verbinding met domeinen zoals stadsontwikkeling, milieu en sociale zaken.

danser op het dak van PAKT
danser op het dak van PAKT

DAKkan gaat Europees

 

Stad Antwerpen maakt met het DAKkan-programma deel uit van het European Creative Rooftop Network (ECRN). Het ECRN wil stadsdaken meer inzetten voor cultureel, sociaal en klimaatrobuust gebruik. Het ondersteunt onderzoek, dialoog, inspirerende acties en beleving door festivals. Tot dit netwerk behoren ook de steden Faro en Chemnitz, en organisaties uit Amsterdam, Barcelona, Belfast, Gotenborg, Nicosia en Rotterdam.

Het ECRN ontvangt voor 4 jaar steun van de European Education and Culture Executive Agency.